• Ateliers
  Volwassenen en kinderen
• Kunstzinnige therapie
  Hoe en waarom
• Workshops (vakantie)
  Volwassenen en kinderen
• Extra
  Uitstappen
  Praktische info en route
  Atelier huren ?
• Gwenny Lotens
  Eigen werk
  Over mijzelf
   
 

Kunsttherapie ook voor kinderen ?

 

De oorsprong

Kunstzinnige therapie is geïnspireerd door de antroposofie. De oorsprong ervan ligt in de samenhang die Rudolf Steiner ontdekte tussen enerzijds de mens en de geneeskunde en anderzijds de verschillende kunstvormen.
Onder begeleiding van de kunstzinnig onderlegde arts Dr. Margaretha Hauschka liet Dokter Ita Wegman – een naaste medewerkster van Rudof Steiner – haar patiënten schilderen tijdens hun verblijf in haar kliniek te Arlesheim. Dr. Margaretha Hauschka heeft samen met Steiner de basis gelegd voor de kunstzinnige therapie.

 

 

 

Kunstzinnige therapie voor volwassenen

Wat is kunstzinnige therapie?

Kunstzinnige therapie maakt gebruik van technieken die het waarnemingsvermogen aanscherpen: (vorm)tekenen, schilderen, boetseren en beeldhouwen. Het is een non-verbale therapie die inwerkt op lichaam en geest.

Hoe werkt het ?
Kunstzinnige therapie spreekt een scheppende kracht aan. Het werkstuk is als het ware het spiegelbeeld van de maker. Door iets van zichzelf naar buiten te brengen, kan het waargenomen en vervolgens geharmoniseerd worden. Door dat geharmoniseerde beeld in zich op te nemen ontstaat er een heilzame werking. Zo kan er een nieuwe harmonie ontstaan met zichzelf en de omgeving.

De kunstzinnige therapeut zoekt een individuele weg die past bij de persoon, zijn ontwikkelingsproblemen en zijn mogelijkheden.
Deelname is mogelijk op eigen initiatief of na verwijzing. 

Voor wie ?
Kunstzinnige therapie helpt om de verbroken harmonie terug te vinden. Een disharmonie tussen denken–voelen–willen kan spanningen doen ontstaan. Deze spanningen kunnen hun weerslag hebben zowel op het psychische als op het fysische vlak. Dit kan variëren o.a. van depressie, slapeloosheid, vermoeidheid, fobieën, stress en burn-out tot astma, hyperventilatie, MS, hoge bloeddruk, reuma en kanker.

Kunstzinnige therapie biedt ook ondersteuning bij intensieve processen zoals verwerking van verdriet, angst, trauma’s, sterven en rouwen.

Kunstzinnige therapie biedt bejaarden of ernstig zieken de mogelijkheid om  hun biografie te verwerken door bv. hun geliefde levensthema’s schilderend weer voor de geest te roepen. Bij onvermogen kan de therapeut ‘hun verlengde arm’ zijn. Kunstzinnige therapie is zo toepasbaar tot in de terminale zorg.

Doel
Kunstzinnige therapie beoogt niet het resultaat in de vorm van een mooi kunstwerk, maar wel de weg er naartoe. Op die weg leert men zijn kwaliteiten en tekortkomingen kennen, hoe er mee om te gaan, ermee in dialoog te gaan.
Ervaring of talent is niet noodzakelijk om kunstzinnig therapie te volgen.

Duur van de therapie
Na een kennismakingsgesprek worden het doel, het behandelplan en het voorlopige aantal therapeutische sessies bepaald. Kunstzinnige therapie wordt individueel gegeven. Gedurende 10 tot 14 sessies, eenmaal per week. Na een rustpauze van enkele weken kan door de cliënt, arts of hulpverlener besloten worden om de therapie te hervatten.